A l'octubre 2022 tenim redisseny de càlcul vèlic motivat per canvis en el timó i el centre de deriva que ha motivat la modificació del centre vèlic i recàlcul de l'arboladura i veles.

Disseny del plànol vèlic

Pal major

Tota l'arboladura es vol fer llaminat. Es comencem a buscar fustes pel pal major, que es vol fer de pi d'oregon o de cedre, però tenim molts problemes per a trobar taulons de més de 6 metres per tal d'evitar fer més d'un empalme. Busquem per tot l'estat i França, però resulta impossible. Finalment optem pel pi roig pel pal i pi d'avet per l'antena, però cal que ens tallin expressament els arbres!

A mitjans d'octubre la serradora Fontova de Cabra del Camp talla els arbres i taulons de set metres, i els deixa assecar durat 3 setmanes mínim, el suficient per a poder treballar i encolar. Un cop fet el pal li donarem el tractament.

La roldana del calcés es fabrica amb una peça de tub de delrin de 200mm de diàmetre, fabricada per Daro Construccions Mecàniques (Sant Jaume dels Domenys), amb un eix d'acer inoxidable de 18mm.

Un cop fabricat el pal, es tracta amb dues capes de fungicida Xilamon. Seguidament es donen dues capes més d'oli de teca diluit amb aiguarràs (50% primera capa i 30% segona) amb betum de judea (per enfosquir la fusta). Finalment apliquem dues capes més de lasur Silkens.

Construcció del pal major. Més fotos al nostre Flickr.

Maniobra

Calculem la maniobra

Planteig de coberta. Més fotos al nostre Flickr.

Resta de l'arboladura

La resta arboladura major la farem a Calafell

Bossells

Nosaltres fem els ternals de la major i l'orsa. Comprem taulons de freixe i barra de delrin de 160mm a partir de les quals fabricarem les roldanes.