Un cop acabada tot l'enramada de la Francisca (quilla i costelles, amb les serretes) posem la cinta. La cinta és el primer tauló del folre del casc, el superior, que va de proa a popa. En la Francisca han començat per la traca del costat d'estribor. La cinta será de 40mm de gruix i la resta de taulons que aniran a continuació (tots tenen el seu nom: cinta, bocal, sotabocal, ambons, sobreparaia, paraia) seran de 35mm. Totes aniran clavades a les quadernes amb claus d'acer galvanitzats tapats amb tacos de fusta.

Cinta
  • Cinta
  • Detalls de la cinta d'estribor, la primera part del folre del casc col·locat