Un cop acabada tota l'estructura cal definir tots els elements de la coberta (posició i dimensions dels diferents quarters i ubicacions dels pals i tots els elements de maniobra) per tal de deixar les obertures i els massisats necessaris, abans de posar la coberta.

Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)
Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)

Trencanell

El trencanell és la primera taula de la coberta i va clavada al voltant del buc, per la part superior de les quadernes i sobre la cinta i el dormint. És un tauló de 40mm encolat i clavat amb claus de 130mm, que formarà el perímetre de la coberta i fa d'unió de la coberta i els costats. Donada la seva corbatura i longitud, el trencanell es construeix a partir de diferents taulons units.

En el trencanell fan els forats per a passar els barraganets, que aguanten l'orla.

Vista de proa del trancanill
Posant els trancanills
Plantilles per a tallar els trancanills
 • Vista de proa del trancanill
 • Posant els trancanills
 • Plantilles per a tallar els trancanills
 • Trencanell. Més fotos al nostre Flickr.

  Obertures

  Cal definir exactament la posició i dimensions dels quaters de proa (per l'àncora), el quarter del motor, el quarter de popa (pel patró), les enfogonadures dels pal major i mesana, i les posicions del cabestrant de l'àncora, el gigre per a recollir l'art de pesca, les clavilles de maniobra... tot per a massissar correctament (amb taulons entre els baus) i que es puguin clavar dsprés aquests elements sobre la coberta.

  Vista de la coberta, ja quasi finalitzada, amb el quarter de popa
  Detall del banc i els quarters de popa
  Planteig del quarter de popa, abans de tallar baos
  Plantejant la distribució de coberta en la visita d'obra del 5 d'abril
 • Vista de la coberta, ja quasi finalitzada, amb el quarter de popa
 • Detall del banc i els quarters de popa
 • Planteig del quarter de popa, abans de tallar baos
 • Plantejant la distribució de coberta en la visita d'obra del 5 d'abril
 • Planteig de coberta. Més fotos al nostre Flickr.

  Coberta

  El divendres 6 de maig comencen amb el primer tauló central de la línia de cruixía i en tres dies ja han posat l'embó d'estribor, és a dir, ja han acabat la meitat de la coberta. Es veuen les obertures de coberta. Els taulons de 40mm es claven sobre els baus amb claus d'acer galvanitzat.

  Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)
  Imatge general amb la mitja coberta
  Col·locació de l'embó d'estribor
  Detall de coberta, amb el clau que es clava en els baus i els taps de fusta per a protegir-los
  Detall dels taps de fusta per a protegir els claus
  Plantejant la primera taula de coberta, la central
  Els taulons de coberta, preparats
 • Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)
 • Imatge general amb la mitja coberta
 • Col·locació de l'embó d'estribor
 • Detall de coberta, amb el clau que es clava en els baus i els taps de fusta per a protegir-los
 • Detall dels taps de fusta per a protegir els claus
 • Plantejant la primera taula de coberta, la central
 • Els taulons de coberta, preparats
 • Posant la coberta. Més fotos al nostre Flickr.