Un cop acabada tota l'estructura cal definir tots els elements de la coberta (posició i dimensions dels diferents quarters i ubicacions dels pals i tots els elements de maniobra) per tal de deixar les obertures i els massisats necessaris, abans de posar els taulons que formaran la coberta. Després, travessant el trancanell, es col·locaran els barraganets per a muntar l'orla.

Després es folrarà el casc.

Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)
Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)

Trencanell

El trencanell és la primera taula de la coberta i va clavada al voltant del buc, per la part superior de les quadernes i sobre la cinta i el dormint. És un tauló de 40mm encolat i clavat amb claus de 130mm, que formarà el perímetre de la coberta i fa d'unió de la coberta i els costats. Donada la seva corbatura i longitud, el trencanell es construeix a partir de diferents taulons units.

En el trencanell fan els forats per a passar els barraganets, que aguanten l'orla.

Vista de proa del trancanill
Posant els trancanills
Plantilles per a tallar els trancanills
 • Vista de proa del trancanill
 • Posant els trancanills
 • Plantilles per a tallar els trancanills
 • Trencanell. Més fotos al nostre Flickr.

  Obertures

  Cal definir exactament la posició i dimensions dels quaters de proa (per l'àncora), el quarter del motor, el quarter de popa (pel patró), les enfogonadures dels pal major i mesana, i les posicions del cabestrant de l'àncora, el gigre per a recollir l'art de pesca, les clavilles de maniobra... tot per a massissar correctament (amb taulons entre els baus) i que es puguin clavar després aquests elements sobre la coberta.

  Planteig del qurter de motor
  Vista de la coberta, ja quasi finalitzada, amb el quarter de popa
  Detall del banc i els quarters de popa
  Plantejant la distribució de coberta en la visita d'obra del 5 d'abril
 • Planteig del qurter de motor
 • Vista de la coberta, ja quasi finalitzada, amb el quarter de popa
 • Detall del banc i els quarters de popa
 • Plantejant la distribució de coberta en la visita d'obra del 5 d'abril
 • Planteig de coberta. Més fotos al nostre Flickr.

  Coberta

  El divendres 6 de maig comencen amb el primer tauló central de la línia de cruixía i en tres dies ja han posat l'embó d'estribor, és a dir, ja han acabat la meitat de la coberta i en una setmana ja està posada tota la coberta. Els taulons de 40mm es claven sobre els baus amb claus d'acer galvanitzat i després de calafeteja amb cordó impregnat de brea i sikaflex. Els cordons de sika es tallen un cop secs i finalment es pulirà tota la coberta i se la protegirà amb pintura.

  Entre els quarters de popa i del motor es col·locarà el claviller per a la maniobra de la vela, que anirà de babor a estribor.

  Clavant les taules de coberta al voltant de la caixa d'orsa
  Detall del calafatejat en sika de la coberta
  Calafatejant la coberta
  Imatge general amb la mitja coberta
  Col·locació de l'embó d'estribor
  Detall de coberta, amb el clau que es clava en els baus i els taps de fusta per a protegir-los
  Detall dels taps de fusta per a protegir els claus
  Plantejant la primera taula de coberta, la central
  Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)
  Detall del tàlem de popa i planteig del claviller
  Els taulons de coberta, preparats
 • Clavant les taules de coberta al voltant de la caixa d'orsa
 • Detall del calafatejat en sika de la coberta
 • Calafatejant la coberta
 • Imatge general amb la mitja coberta
 • Col·locació de l'embó d'estribor
 • Detall de coberta, amb el clau que es clava en els baus i els taps de fusta per a protegir-los
 • Detall dels taps de fusta per a protegir els claus
 • Plantejant la primera taula de coberta, la central
 • Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)
 • Detall del tàlem de popa i planteig del claviller
 • Els taulons de coberta, preparats
 • Posant la coberta. Més fotos al nostre Flickr.

  Orla

  A mitjans de maig es prepararen totes les obertures sobre el trancanell per es passaran els barraganets que entraran 30cm i aguantaran l'orla de 50cm d'alçada. Es fa el motlle de cadascun dels barraganets que es tallaran al taller i es col·loquen per a després posar els taulons de 10cm d'alçada que formaran l'orla, de 50cm d'alçada.

  Mantenim la forma de la Francisca original a partir del model i les fotos, amb el bordó longitudinal. A proa tindrà el característic escollat de proa, massissat per a poder ser atravessat pel botaló a estribor i l'àncora a babor. I el tàlem recte de popa amb la posterior seuera, on es guardava el seu que es posava als pals per a varar a la sorra.

  Detall del claviller de popa
  Vista des de popa. Joaquin i Vicente plantejant l'escollat de proa
  Vista aèria
  Detall de lescollat de proa
  Imatge aèria de coberta
  Esquema orla
  Esquema orla
  Vista de l'orla de babor, abans de posar el tàlem de popa
  Posant els barraganets
  Preparant la plantilla per a cada barraganet
  Planteig de l'orla, amb l'alçada i inclinació de cada barraganet
  Detall del tàlem de popa
  Detall de les maneguetes presentades, abans d'empernar
  Vista aèria, amb tota l'orla, escollat de proa i tàlem de popa acabats
  Vista de proa
 • Detall del claviller de popa
 • Vista des de popa. Joaquin i Vicente plantejant l'escollat de proa
 • Vista aèria
 • Detall de lescollat de proa
 • Imatge aèria de coberta
 • Esquema orla
 • Esquema orla
 • Vista de l'orla de babor, abans de posar el tàlem de popa
 • Posant els barraganets
 • Preparant la plantilla per a cada barraganet
 • Planteig de l'orla, amb l'alçada i inclinació de cada barraganet
 • Detall del tàlem de popa
 • Detall de les maneguetes presentades, abans d'empernar
 • Vista aèria, amb tota l'orla, escollat de proa i tàlem de popa acabats
 • Vista de proa
 • Diferents moments de la construcció de l'orla. Més fotos al nostre Flickr.

  Folrat

  Un cop acabada la coberta, al juliol, comença el folrat del casc. Primer es posen els taulons superiors, just per sota de la cinta, dels dos costats de la barca. Després es tombarà la barca de costat i s'acabarà el folre començant des d'abaix.

  Abans caldrà posar una última quaderna a popa per a salvar la forta corvatura del casc en aquesta zona. També caldrà haver tallat la quilla iacabat el va d'hèlix.

  Els taulons del folre son més curts i estrets que la cinta, la primera taula del folre que ja es va posar en la construcció de l'estructura. Els taulons encaixen en la roda i codast amb petites  canals anomenades alefrís.

  Acte oficial de col·locació de l'embó o el rumball, la darrera traca del casc de la Francisca
  Posant el barco dret, un cop acabat el folrat del casc
  Col·locant les taules inferiors de babor, zona del pont de l'hèlix. 12/setembre/2022
  Col·locant primers taulon inferiors
  Vista lateral. 9/set/2022
  Fent l'alefrís previa al folrat del casc. Fent l'alefrís. 06/setembre/2022
  Passant la plantilla al tauló
  Passant les mesures de l'esquadra al tauló
  Tallant el tauó del folre, a partir de la plantila dibuixada
  Mesurant l'esquadra del tauló superior
  Fisquejant per a col·locar l'embó d'estribor
  Tombat de costat per acabar el folrat. 06/09/2022
  Preparant la plantilla pel fisqueig
  Posant les taules superiors del folre
 • Acte oficial de col·locació de l'embó o el rumball, la darrera traca del casc de la Francisca
 • Posant el barco dret, un cop acabat el folrat del casc
 • Col·locant les taules inferiors de babor, zona del pont de l'hèlix. 12/setembre/2022
 • Col·locant primers taulon inferiors
 • Vista lateral. 9/set/2022
 • Fent l'alefrís previa al folrat del casc. Fent l'alefrís. 06/setembre/2022
 • Passant la plantilla al tauló
 • Passant les mesures de l'esquadra al tauló
 • Tallant el tauó del folre, a partir de la plantila dibuixada
 • Mesurant l'esquadra del tauló superior
 • Fisquejant per a col·locar l'embó d'estribor
 • Tombat de costat per acabar el folrat. 06/09/2022
 • Preparant la plantilla pel fisqueig
 • Posant les taules superiors del folre
 • Diferents moments de la col·locació del folre. Més fotos al nostre Flickr.