Al juliol, un cop acabada l'orla, comença el folrat del casc. Primer es posen els taulons superiors, just per sota de la cinta, dels dos costats de la barca. Després es tombarà la barca de costat i s'acabarà el folre començant des d'abaix.

Els taulons, que ja fa temps que es troben al taller, son de pi tractat amb sals hidrosolubles en autoclau amb un gruix de 35mm (una mica més estret que la cinta, de 40mm). Els claus, que es clavaran a les quadernes, son de 80mm d'acer galvanitzat en calent.

Abans de començar el folrat cal posar una última quaderna a popa per a salvar la forta corvatura del casc en aquesta zona.

La col·locació dels taulons és tot un art:

Primer cal fisquejar el tauló, que vol dir tallar el tauló seguint la covatura del tauló superior, ja col·locat i contra el que encaixarà. Per això cal confeccionar una plantilla utilitzant un llistó fi i flexible que es col·loca en l'espai del tauló i sobre el que es prenen mides fixes a cada quaderna amb un compàs. Mentre es fa s'aprofita i es perfila el canto de la quaderna sobre el que s'apoiarà el tauló. Utilitzant una esquadra també es pren mida de l'escantillat del tauló superior col·locat cada certa distància, normalment a cada quaderna. Un cop feta la plantilla es dibuixa sobre el tauló, que es talla amb serra i s'ajusta l'escantillat del canto amb la caladora. Finalment el tauló s'ocava, és a dir, es rebaixa una mica per la part central de la cara i interior per tal que recolzi bé sobre la superfície de la quaderna i no s'esquerdi.

Acabant l'esquadra del tauló del folre
Tallant el tauó del folre, a partir de la plantila dibuixada
Mesurant l'esquadra del tauló superior
 • Acabant l'esquadra del tauló del folre
 • Tallant el tauó del folre, a partir de la plantila dibuixada
 • Mesurant l'esquadra del tauló superior
 • Diferents moments de la col·locació del folre. Més fotos al nostre Flickr.

  Podeu veure el procés de fisqueig en aquest video<./p>

  Un cop acabat al taller, el tauló es posa dintre de la caldera instal·lada al costat del barco que impregna de vapor calent la fusta. Això fa possible treballar el tauló i donar-li la corvatura necessària.

  Un escalfat i humit el tauló, es comença a col·locar des de proa o popa, el primer tram amb més corvatura. Primer s'inserta la punta del tauló dins l'alefrís, una petita canal realitzada sobre el codast o la roda. Poc a poc es va donat la corvatura del casc forçant-la amb sergents, i ajustant-la al tauló superior amb altres sergents. Cada tauló es col·loca de proa-popa cap el mig. Per cobrir una eslora del barco calen tres taulons, l'encaix dels quals cal anar alternant amb la resta de files de taulons. Un cop presentat el tauló amb els sergents es clava amb els claus sobre les quadernes, enfonsant-los un centímetre per tal de posar-li posteriorment un tap de fusta que protegeixi el cargol de l'aigua.

  Podeu veure més videos del procés en aquest post de facebook

  De seguida cal pintar els taulons tant de l'obra viva com de la morta amb una imprimació d'epoxy de dos components.

  El 15 de juliol s'acaba de col·locar el folre superior dels costats de babor i estribor.

  Ara hi ha una parada fins final d'agost per què cal treballar en el manteniment anual programat del Santa Eulàlia, que dura un mes, i després hi haurà un breu parèntesi estiuenc.

  Alternant amb el Santa Eulàlia es calafateja el folre col·locat.

   

  Després de l'estiu es tomba el casc de costat, 45 graus, i es comença a col·locar el folre de la part inferior del casc.

  Abans, però, cal haver acabat el va d'hèlix...

  Passant la plantilla al tauló
  Passant les mesures de l'esquadra al tauló
  Tallant el tauó del folre, a partir de la plantila dibuixada
  Mesurant l'esquadra del tauló superior
  Preparant la plantilla pel fisqueig
 • Passant la plantilla al tauló
 • Passant les mesures de l'esquadra al tauló
 • Tallant el tauó del folre, a partir de la plantila dibuixada
 • Mesurant l'esquadra del tauló superior
 • Preparant la plantilla pel fisqueig
 • Diferents moments de la col·locació del folre. Més fotos al nostre Flickr.