Catàleg per a la restauració de les últimes barques de fusta dels pescadors de Calafell

Lola

Verge del Carme

Montserrat

Carpero

Elena

MagíMagí

Lola

Abans anomenada Rocamar

Construïda aproximadament l’any 1989

Cedida a l’associació el 2016

Eslora 4,6m.
Mànega 1,67m.
Puntal 0,56m.

Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
 • Lola
 • Lola
 • Lola
 • Lola
 • Lola
 • Lola
 • Lola
 • Lola
 • Lola
 • Imatges de la barca Lola. Més fotos al nostre Flickr.

  Verge del Carme

  La Barca de la família de Cal Ventosa, foto del pare

  Armador: Gabriel Mestre

  Autoconstruïda pel propi Gabriel Mestre l’any 1989 aproximadament

  Eslora 3,6m.
  Mànega 1,32m.
  Puntal 0,47m.

  Verge del Carme
  Verge del Carme
  Verge del Carme
  Verge del Carme
  Verge del Carme
  Verge del Carme
  Verge del Carme
  Verge del Carme
  Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Verge del Carme
 • Imatges de la barca Verge del Carme. Més fotos al nostre Flickr.

  Montserrat

  La barca de pesca calafellenca de la família de la Masia

  Armador: Propietat successivament de C. Colet, Ramon Palau i Julià Guasch.

  Construïda pel calafat Casimiro Colet als anys 4O

  Cedida a l’associació Patí Català Calafell el 2010

  Eslora 3,88m.
  Mànega 1,83m.
  Puntal 0,60m.

  Montserrat
  Montserrat
  Montserrat
  Montserrat
  Montserrat
  Montserrat
  Montserrat
  Montserrat
  Montserrat
 • Montserrat
 • Montserrat
 • Montserrat
 • Montserrat
 • Montserrat
 • Montserrat
 • Montserrat
 • Montserrat
 • Montserrat
 • Imatges de la barca Montserrat. Més fotos al nostre Flickr.

  Carpero

  La barca del Ramon Forner el “Demus”

  Armador: Ramon Forner, que pescava junt amb el Jaume Solé

  Construïda aproximadament l’any 1989 pe,l mateix armador

  Cedida a l’associació el 2018

  Eslora 3,9m.
  Mànega 1,7m.
  Puntal 0,55m.

  Carpero
  Carpero
  Carpero
  Carpero
  Carpero
  Carpero
  Carpero
  Carpero
  Carpero
 • Carpero
 • Carpero
 • Carpero
 • Carpero
 • Carpero
 • Carpero
 • Carpero
 • Carpero
 • Carpero
 • Imatges de la barca Carpero. Més fotos al nostre Flickr.

  Elena

  La barca de pesca calafellenca de la família Camilo

  Armador i patró: Camil Tora

  Construïda l’any 1969 a les drassanes de.........

  Cedida el novembre el 2010 a l’associació Patí Català Calafell

  Eslora 5,23m.
  Mànega 2,25m.
  Puntal 0,6m.

  Elena
  Elena
  Elena
 • Elena
 • Elena
 • Elena
 • Imatges de la barca Elena. Més fotos al nostre Flickr.

  Magí

  Llagut de l’associació Llaguts de Calafell

  Construïda l’any 1969 a les drassanes de.........

  Cedida a l’associació Patí Català Calafell el 2020

  Eslora 7,45m.
  Mànega 1,83m.
  Puntal 1m.

  Magí
  Magí
  Magí
  Magí
 • Magí
 • Magí
 • Magí
 • Magí
 • Imatges de la barca Magí. Més fotos al nostre Flickr.