1a convocatòria de curtmetratges

Amb motiu de la inauguració del MUSEU FLOTANT a la platja de Calafell i de la tasca de recuperació del patrimoni marítim de Calafell que s'està duent a terme, s'ha creat la 1a convocatòria de curtmetratges MAR MÍTIC MAR LÚDIC CALAFELL.

Convocatòria Curtmetratges 2012

És una convocatòria oberta a la creativitat i a tothom que li agradin les barques i patins de fusta, la mar i el cinema.

BASES

Participants:

Tots els enamorats del mar de 10 a 100 anys.

Què s'ha de fer?:

Un curtmetratge entre 1 i 5 minuts, en format digital, suport DVD i amb la suficient qualitat com per poder ser projectat.

Tema:

El tema del curtmetratge és lliure, l’única condició és que s'ha de realitzar a la platja de Calafell i, com a mínim, en un d'aquests escenaris:

  • Les barques del museu flotant, que es troba davant de la confraria de pescadors de Calafell
  • El varador de patins, al costat del museu flotant
  • L'escola de vela Mar Mític Mar Lúdic Calafell, que es troba al mateix varador
  • Les drassanes de Mar Mític Mar Lúdic Calafell: Carretera del Sanatori 3, 43820 Calafell

Entrega:

La data límit d'entrega dels treballs és el 31 d'agost de 2012 a les drassanes de MAR MÍTIC MAR LÚDIC CALAFELL, Carretera del Sanatori 3, 43820 Calafell.

Que s'ha d'entregar?:

Un DVD amb la pel·lícula, marcat amb el títol i el nom del autor.

Un full amb la següent informació:

 nom i cognoms

 DNI

 adreça

 data de naixement

 adreça de correu electrònic

 telèfon

 títol de la pel·lícula

 breu sinopsi de la pel·lícula

 autorització de l’autor signada:

Jo,....(nom autor).... ,amb el número de DNI ......... cedeixo els drets de reproducció en qualsevol mitjà de la meva obra audiovisual titulada ...................... i presentada a la 1a convocatòria de curtmetratges Mar Mític Mar Lúdic Calafell 2012 a l’Associació Patí Català Calafell –Mar Mític Mar Lúdic-.

Presentació de les obres:

Totes les pel·lícules que es presentin i que es validin per l’associació, es projectaran a la festa de la 1a convocatòria de curtmetratges 2012 davant de un gran públic al varador de la platja de Mar Mític Mar Lúdic. Al mateix acte es farà entrega dels diplomes de participació als autors. La festa curtmetratges 2012 MAR MÍTIC MAR LÚDIC CALAFELL és realitzarà el dissabte 8 de setembre de 2012.

 

Si teniu qualsevol dubte o consulta, envieu un correu electrònic a curtmetratges@marmiticmarludic.cat.