La Rosa dels Vents a Calafell

La Tramuntana

La tramuntana és un vent que bufa del nord. És típic dels mesos d’hivern i, per la qual cosa, acostuma a ser molt fred.

Tramontana, fred i gana.

El Mestal

El vent de Mestral prové del nord-oest. Acostuma a bufar, també, durant els mesos de tardor i hivern. És un vent perillós perquè quan bufa ho fa a ratxes molt fortes que poden provocar la ruptura de qualsevol peça de l’embarcació de vela.

El vent de Mestral és pitjor que una destral.

Déu vos guard de tot mal i de la força del Mestral.

El Ponent

El Ponent és un vent que prové de l’oest. El vent de ponent bufa poques vegades a Calafell. Quan ho fa acostuma a ser un vent calent però no és un vent perillós per a la navegació.

De Ponent, ni vent ni gent.

El Garbí i el Llebeig

Els vents de Garbí i Llebeig vénen del sud-oest. Tant el Garbí com el Llebeig acostumen a ser vents fluixets als mesos de juny i juliol, i bufen forts durant els mesos de febrer i març.

Llebeig d’hivern, dimoni d’infern.

Vent de Garbí, ni vespre ni matí.

Garbinada d’hivern, dia d’infern.

Vent de Llebeig, d’aigua no en veig.

El Migjorn

El Migjorn és un vent que prové del sud i és poc fiable. Normalment provoca tràngol.

No et fiïs del migjorn ni dels enemics de l’entorn. 

El Xaloc

 El Xaloc acostuma a ser un airet fluixet que prové del sud-est. Normalment es nota la seva brisa en dies de calma.

Xaloc o Xaloquell, pots ser amics d’ells.

El Llevant

El Llevant, tal com diu el seu nom, ens ve d’on surt el Sol, o sigui de l’est. És un vent irregular, unes vegades pot bufar molt fort i d’altres de manera suau. Quan hi ha llevant bastant fort acostuma a provocar pluja.

Ventada de Llevant, tothom al cel guaitant.

Vent de Llevant, mulla el botavant.

El Gregal

El vent de gregal ve del nord-est. No massa freqüent a les nostres terres. 

  

Gentilessa de Rafael Romeu