Catàleg de les últimes barques

Catàleg per a la restauració de les últimes barques de fusta dels pescadors de Calafell:

Lola

Abans anomenada Rocamar

Construïda aproximadament l’any 1989

Cedida a l’associació el 2016

Eslora 4,6m.
Mànega 1,67m.
Puntal 0,56m.

 

Verge del Carme

La Barca de la família de Cal Ventosa, foto del pare

Armador: Gabriel Mestre

Autoconstruïda pel propi Gabriel Mestre l’any 1989 aproximadament

Eslora 3,6m.
Mànega 1,32m.
Puntal 0,47m.

 

Montserrat

La barca de pesca calafellenca de la família de la Masia

Armador: Propietat successivament de C. Colet, Ramon Palau i Julià Guasch.

Construïda pel calafat Casimiro Colet als anys 4O

Cedida a l’associació Patí Català Calafell el 2010

Eslora 3,88m.
Mànega 1,83m.
Puntal 0,60m.

 

Carpero

La barca del Ramon Forner el “Demus”

Armador: Ramon Forner, que pescava junt amb el Jaume Solé

Construïda aproximadament l’any 1989 pe,l mateix armador

Cedida a l’associació el 2018

Eslora 3,9m.
Mànega 1,7m.
Puntal 0,55m.

 

Elena

La barca de pesca calafellenca de la família Camilo

Armador i patró: Camil Tora

Construïda l’any 1969 a les drassanes de………

Cedida el novembre el 2010 a l’associació Patí Català Calafell

Eslora 5,23m.
Mànega 2,25m.
Puntal 0,6m.

 

Magí

Llagut de l’associació Llaguts de Calafell

Construïda l’any 1969 a les drassanes de………

Cedida a l’associació Patí Català Calafell el 2020

Eslora 7,45m.
Mànega 1,83m.
Puntal 1m.