L'adjudicació

 

Després de treballar molt en tots els detalls que implica construïr una barca tant especial i única com la Francisca, de la qual no existeix cap referent a l'actualitat i emprent tècniques tradicionals, comencem a concretar el projecte de construcció de la barca.

De la mà de l'enginyer naval José Luís Filgueira, contractat per l'ajuntament el setembre del 2019, comencem la redacció dels plecs tècnics i administratius necessaris. És un treball dur pèr que el pressupost estimat inicialment de 159.000 euros és extremadament ajustat.
Agraïm infinitament els plànols que en Vicente García Delgado dibuixa de nou en AutoCAD.

Visita enginyer a Calafell, febrer 2021 Planols de la Francisca de Vicente García, any 2019

1- Reunió de treball amb l'enginyer, al centre de la imatge;
2- Plànols de Vicente GD realitzats el 2019

Treballem també durant aquests mesos amb persones de l'ajuntament, destacant el regidor Miguel Ángel Perín, el secretari Alexandre Pallarés i el tècnic Josep Pou.

Finalment el 27 d'octubre del 2020 es publica el procediment obert i l'inici de la licitació pública per a la construcció de la Francisca al portal de la Generalitat.

Després dels terminis marcats per la llei de contractació pública el 27 de gener del 2021 el projecte s'adjudica a Astilleros Catalunya de Badalona

logo AstillerosCataluna

Aquest astillers és un dels únics que encara construeix amb fusta a Catalunya i té un tamany suficient per dur a terme la construcció de la Francisca. És un astiller conegut pels seus treballs amb altres barcos clàssics, com el Quetx Ciutat de Badalona, Santa Eulàlia i molts d'altres.

Astillers de Badalona, germans Morales Astillers de Badalona, germans Morales

Visita als astilleros de Badalona, el 2019: 
1- Al despatx, amb els tres germans Morales (de peu a l'esquerra); 
2- A les drassanes, amb els membres de PCC que ens vàrem desplaçar.