III Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima

El pasat dissabte 1 de Desembre membres de Patí català vàren assistir a les III Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima, celebrades al Museu Marítim de Barcelona.

La Jornada es plantejava amb una doble finalitat, per un costat, servir de punt de trobada i intercanvi d’idees i projectes al voltant de la història i la cultura marítima. I per l'altre, la trobada havia de permetre copsar l’estat de la qüestió i traçar unes línies de futur posant en valor què és i què pot ser la recerca local en aquest camp. En aquesta jornada es vàren presentar recerques i projectes que tenen relació amb la temàtica marítima en l'àmbit del nostre territori.

Jornades

Ens ha permés ampliar coneixement per desenvolupar la memòria històrica dels pescadors i dones de Calafell coetanis a Carles Barral, dins del projecte del Bateig de la barca Carlos Barral pel 25 de maig del 2013.
Ha valgut la pena la ponència “Veus de la mar” a càrrec d’Enric Garcia i Imma Gonzàlez de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània MMB.

En Figuerola , mestre veler de Patí Català Calafell, també va aprofitar per preguntar aspectes tècnics per fer la vela de la barca Carlos Barral ( ponència “Sastres del vent. La veleria a Catalunya segle XX” d'Elena Domingo).

Jornades