La Montserrat

La "Montserrat" és una barca de pesca calafellenca que vàrem restaurar i vàrem batejar el 2012.

És un bot construït pel calafat Casimiro Colet als anys 40. Ha estat arreclada un parell de vegades.

Propietat succesivament de C. Colet, Ramon Palau i Julià Guasch.