Les botigues de pescadors

 

L’origen de les cases o botigues de pescadors es remunta a la segona meitat del segle XVII. L’any 1667 només hi havia una botiga a la platja de Calafell i unes quantes barraques de pescadors a la platja de Segur. La botiga cal entendre-la com una construcció més sòlida, mentre que la barraca devia ser una construcció més efímera, ja que es tractava de pescadors itinerants que resseguien el litoral a la recerca de les millors captures. L’origen de les cases o botigues de pescadors es remunta a la segona meitat del segle XVII. L’any 1667 només hi havia una botiga a la platja de Calafell i unes quantes barraques de pescadors a la platja de Segur. La botiga cal entendre-la com una construcció més sòlida, mentre que la barraca devia ser una construcció més efímera, ja que es tractava de pescadors itinerants que resseguien el litoral a la recerca de les millors captures.

Botigues de pescadors

Imatge del trajo de Garbí o de l'Espineta del primer terç del segle XX.

Tanmateix, la presència abundant de sardines i altres espècies, com el seitó i el verat, davant de la costa de Calafell va propiciar l’establiment fix de molts pescadors vinguts de diversos indrets de Catalunya, com ara Vallvidrera, Cardona, Sant Just Desvern, Vilafranca del Penedès i probablement també de la Provença. Posteriorment van anar arribant pescadors d’altres indrets com la Cala (l’Ametlla de Mar), Creixell, Vilanova o el Vendrell.
El nombre de cases o botigues de pescadors va anar augmentant a la Platja de Calafell al llarg dels segles XVIII i XIX. Fins als anys trenta del segle XX, a tota la línia de davant de mar hi havia botigues distribuïdes en dos trams o trajos simètrics, que prenien com a centre l’edifici del Pòsit: el trajo de garbí o de l’Espineta i el trajo de Llevant.

Botigues de pescadors

Les botigues eren construccions senzilles i humils, de dimensions molt semblants les unes amb les altres.

Arquitectònicament, les botigues dels pescadors calafellencs eren fins a la dècada dels anys trenta quasi totes iguals; és a dir, mantenien una mateixa estructura. La majoria eren casetes unifamiliars de dues plantes, amb les habitacions al pis de dalt i la cuina i el magatzem dels anomenats interessos de pesca a la planta baixa. Pel davant s’obrien directament a la sorra de la platja mentre que per darrera disposaven d’un petit hort A la planta baixa hi solia haver dues llars de foc, una prop de la porta d’entrada i una altra vora la porta de l’eixida, al mig del corrent d’aire, on es cuinava a l’estiu. En aquesta planta, la major part de l’espai l’ocupava el taulat, plataforma de fusta sobre biguetes damunt la qual es guardaven les veles i les xarxes i palangres nous. A sota s’emmagatzemaven els arts vells i les nanses.

Les botigues tenien normalment tres cambres al pis de dalt: una de principal amb sala i alcova, on dormien el cap de casa i la dona; la cambra del darrere, que donava a una terrasseta on normalment hi havia la comuna, i on hi residien l’hereu i la jove, i l’habitació del mig, sense llum i oberta a peu d’escala, on dormien altres fills o els vells si n’hi havia. Quan hi havia algun familiar més, s’havia de fer el pallet al magatzem de baix, vora el taulat. Algunes botigues disposaven a la façana d’una escala exterior per accedir al pis. En aquestes hi acostumaven a viure dues famílies.
Actualment convertida en passeig marítim, de l’antiga façana de la platja de Calafell es conserven dues úniques cases de pescadors originals que han sobreviscut a les modernes construccions de blocs d’apartaments. Les botigues situades als números 3 i 4 s’han reconvertit en restaurants i el seu interior s’ha condicionat per aquest nou ús.

Botigues de pescadors

Un grup de dones i nens al trajo de llevant els anys 20, amb l’edifici de la Confraria al fons.

Altres botigues que no han sofert gaires modificacions són les situades als números 17 i 18.

Aquesta darrera va pertànyer a l’editor i escriptor Carlos Barral i actualment alberga un museu, de propietat municipal, dedicat a la seva figura i és, pràcticament, l’únic record, juntament amb la Confraria de Pescadors i el Bot Salvavides, del passat mariner de Calafell.

Botigues de pescadors}

De la multitud de botigues que poblaven la façana marítima de Calafell només en sobreviuen quatre. En aquesta imatge s’aprecia el balcó encara existent de la casa Barral.


Més imatges del nostre compte de Flickr.