Noves titulacions nàutiques

En el II Congrés Nàutic, celebrat a Barcelona l'1/4/2014, la Direcció General de la Marina Mercant ha revelat canvis en la normativa que ampliarà les atribucions de les diferents titulacions.

El portaveu de la DGMM ha explicat als assistents que hi exempció de titulació per a aquells aficionats que s'embarquin en una embarcació de fins a cinc metres d'eslora , en cas de ser a motor i 6 metres en el cas d'un veler , sempre que es navegui de dia ia una distància no superior a les dues milles d'un port d'abric .

 

Per la seva banda, la Llicència de Navegació (l'anterior titulín ) es donarà per navegar en embarcacions a motor i vela de fins a 6 metres d'eslora i motos d'aigua , amb potència adequada a l'embarcació , navegació diürna , ia un màxim de 2 milles d'un port d'abric . Aquesta llicència la atorgaran les escoles i federacions amb certificat de qualitat , després de realitzar 2 hores de teoria ( amb nocions de ràdio) i 4 hores de pràctiques .

 

Respecte al Patró de Navegació Bàsica ( PNB ) les seves atribucions seran les següents : motor fins a 8 metres d'eslora , potència adequada a l'embarcació , fins a 5 milles d'un port d'abric , exàmens realitzats ( com fins ara ) per l'Administració, amb 8 hores de pràctiques i un curs de radiocomunicacions de 4 hores (2 de teoria i 2 de pràctiques ) . Com en el cas anterior , teoria i pràctiques les seguiran realitzant escoles i federacions amb Certificat de qualitat .

 

El PER , potser el títol que ha assumit la major modificació , tindrà les següents atribucions : possibilitat de patronatge d'embarcacions a motor i vela de fins a 15 metres d'eslora (en el cas de la vela prèvia realització pràctiques específiques) , amb potència adequada a l'embarcació , navegació diürna i nocturna fins a un màxim de 12 milles de la costa , navegació dins dels arxipèlags balear i canari , amb exàmens realitzats per l'Administració , després d'haver realizado16 hores de pràctiques i un curs de ràdio- operador de curt abast de 12 hores (4 teòriques i 8 pràctiques ) . En aquest cas només les escoles nàutiques certificades podran impartir aquests ensenyaments .

 

A més , addicionalment , si es fan 24 hores de pràctiques , aquest títol habilita per navegar a motor i vela fins a 24 metres ( la vela, prèvia realització de pràctiques específiques) i permetrà la navegació entre la Península i les illes Balears .

 

Respecte al títol de patró de iot , la seva possessió permetrà comandar naus de motor i vela de fins a 24 metres d'eslora ( amb pràctiques en el cas de la vela ) , amb un màxim de 150 milles de la costa , el que permet navegar al llarg de tota la Mediterrània sense restriccions . Així mateix , els exàmens els realitzarà l'Administració , previ a haver realitzat 48 hores de pràctiques en règim de navegació ( 36N + 12P ) . a això se li haurà d'afegir la realització del curs de ràdio- operador de curt abast de 12 hores (4 teòriques i 8 pràctiques ) .

 

 

Finalment , no exempt de polèmica , el títol de capità de iot permetrà comandar embarcacions de fins a 24 metres d'eslora ( aquest punt és important perquè rebaixa l'actual eslora il · limitada i ve donat perquè la DGMM entén que , a partir d'aquesta eslora , les embarcacions passen a ser denominades vaixells ) , i amb navegació il · limitada en el nombre de milles . Per a la seva obtenció, també mitjançant un examen de l'Administració, caldrà haver acreditat 48 hores de pràctiques en règim de navegació ( 36N + 12P ) el curs de ràdio -operador de curt abast de 12 hores ( 4 hores de teoria més 8 hores de pràctiques ) .