Pal i Fusa a la premsa

L'avarament de Pal i Fusa, la nostre primera barca de vela llatina, ha sortit en diferents mitjans de comunicació.
Però volem destacar la notícia publicada en els diaris:

Diari de Tarragona

Diari Baix Penedès

Diari 3 de 8

Els mateixos dies han sortit notícies relacionades amb la vela llatina en altres mitjans:

diari Avui

el mar és el camí