Reunió de la federació a Calafell

Dissabte 9 de novembre hem organitzat a la nostre seu una reunió extraòrdinaria de la Federació per la conservació del Patrimoni Marítim i Fluvial amb l'objectiu de plantejar una pluja d'idees sobre línies d'actuació i projectes de la federació.

Després d'un bon esmorzar els assistents, més de 40 membres de la federació vinguts de tot Catalunya, es vàren reunir a la Capella per a debatre sobre el futur de la federació.

En acabar vàrem gaudir un àpat a la biblioteca de la Destil·leria cuinat pels amics de Torredembarra.

Fotos al nostre canal de Flickr

Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial

Presentació de la Federació, l'any 2005

Què és la FCCPMF

La Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial és una entitat no lucrativa, fundada el 24 d’abril de 2005, que té per objectius la protecció, conservació i difusió de la cultura i el patrimoni marítim i fluvial de Catalunya; la recuperació, restauració i conservació d’embarcacions tradicionals; la pràctica i difusió de la navegació tradicional; i el foment de l’ús social del patrimoni marítim i fluvial i la seva dinamització.

A banda d’aquest objectius genèrics, la principal raó de ser de la FCCPMF és aglutinar i sumar els esforços de totes aquelles associacions que treballen en la defensa del patrimoni marítim i fluvial a Catalunya, de cara a construir una plataforma sòlida i potent, que representi els interessos comuns davant de l’Administració, les autoritats de Marina i qualsevol altre organisme amb qui calgui tractar per aconseguir els fins perseguits pels seus membres.

El perquè de la FCCPMF

La FCCPMF prové d’un llarg procés de recuperació de la navegació tradicional i de les antigues embarcacions de vela llatina, amb finalitats esportives i culturals, nascut a la Catalunya Nord l’any 1975. La formació d’una petita flota de barques, construïdes a principis del segle XX, a Banyuls, Barcarès i Cotlliure, va ser l’origen d’un moviment que s’estendria al llarg del litoral català, utilitzant embarcacions de treball per a usos més lúdics, amb un enfocament cultural i etnològic.

A partir d’aquí es van començar a crear associacions de vela llatina i a fer les primeres trobades, incloses en el calendari de la Coordinadora de Vela Llatina, formada pel conjunt d’associacions de la costa catalana. Posteriorment, aquesta feina de difusió de la vela llatina i de confecció del calendari de trobades l’assumiria L’Estrop, Associació de la Costa Brava per al Patrimoni Marítim, entitat crucial en la consolidació de tot aquest moviment iniciat fa vint-i-cinc anys.

Però el patrimoni marítim, en el seu conjunt, va molt més enllà de l’àmbit de la vela llatina. La recuperació d’embarcacions tradicionals i la seva gestió per a ús públic, així com la defensa i conservació d’aquest patrimoni, comporten una sèrie de problemes complexos que sobrepassen l’àmbit lúdic i esportiu de la vela llatina. Problemes que sovint tenen a veure amb l’Administració i que afecten els diversos estaments estatals i autonòmics que tenen competències en aquestes qüestions. La FCCPMF sorgeix de la necessitat d’abastar el patrimoni marítim i fluvial en el seu conjunt i, sobretot, de fer front a aquests problemes a través d’una plataforma el més àmplia i representativa possible.
La FCCPMF es fixa com a actuacions més immediates per aconseguir els seus objectius involucrar la ciutadania en la defensa i conservació del patrimoni marítim i fluvial, pel seu valor cultural i identitari, i també com a recurs econòmic important; exigir a les administracions que s’apliquin les lleis i normatives existents en matèria de protecció del patrimoni marítim i fluvial, i aconseguir el seu compromís ferm en aquesta qüestió; i finalment, col·laborar amb les administracions que gestionen el patrimoni cultural i demanar que recolzin les iniciatives de les associacions que treballen desinteressadament en la recuperació, conservació i difusió del nostre patrimoni marítim i fluvial.

Activitats de la FCCPMF

Des de la seva fundació, la FCCPMF ha participat en nombroses trobades d’embarcacions tradicionals i festivals marítims, a dins i fora de Catalunya, com el VII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, celebrat a Cambados el 2005. Ha organitzat la I Festa del Mar - Cadaqués 2006 i la II Festa del Mar – Vilanova i la Geltrú 2010. Ha pres part en diverses jornades relacionades amb la cultura i el patrimoni marítim. Ha estat present en totes les edicions de l’Espai Marina Tradicional del Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Forma part del consell editorial de la revista de cultura marítima Argo, editada pel Museu Marítim de Barcelona. Promou l’ensenyament i difusió de la vela llatina, i elabora el calendari anual de trobades d’embarcacions tradicionals a Catalunya. El proper juliol la FCCPMF formarà part de la delegació catalana al festival marítim Fêtes Maritimes sur Douarnenez 2012, a la Bretanya francesa, on disposarà d’un estand propi i realitzarà diverses activitats de cara a la difusió del patrimoni i la cultura marítima de Catalunya.