Aiguat al varador

Els aiguats del 5 de juny, que van afectar al Baix Penedés i Garraf, va malmetre el varador. No hem de lamentar, però, danys materials.

Recordem que el varador està al costat de la carrerada d'en Ralet.