Assaig de les Converses de Taverna

Aquest passat dissabte 24 d’abril del 2010, a la seu del Patí Català Calafell, ubicada a l’antiga capella de l’Hostal, es va dur a terme la prova pilot de les Converses de Taverna, que s’estrenaran enguany al Mercat de Mar de Calafell.

Prèviament es va fer un esmorzar mariner a base de bull de tonyina, tot seguit es va projectar una filmació inèdita feta els anys 50 del segle XX i varem continuar amb la conversa pròpiament dita acompanyada del carajillu, com denominaven la gent de mar d’aleshores al cigaló.

Els convidats a taula foren en Joan Guasch, Joanot; Ramon Palau, Ramonet i Josep Maria Martí, Demus, que ens van donar a conèixer anècdotes curioses del Calafell de l’època, com les viscudes per en Carlos Barral a la platja i ens van explicar com per dues vegades, i degut a interessos molt concrets, es va perdre la possibilitat de tenir un port a la platja de Calafell, amb les oportunitats perdudes de desenvolupament que això hagués comportar per a la població i sobre tot la desaparició de la vida marinera a la nostra platja.

Els veterans mariners també van parlar d’un tema tan polèmic com ho és la possible desaparició de l’edifici de la Confraria de Pescadors, que malgrat no tenir un valor arquitectònic, és, junt amb la Casa Barral, un dels únics testimonis d’aquells dies d’esplendor que van viure els nostres avis en una platja on hi van deixar suor i llàgrimes per guanyar-se el pa, essent aquest l’autèntic valor històric d’un edifici emblemàtic per tota la gent que estimem la mar.

Ferran Barri, periodista, barri@periodistes.org