Assamblea General

Benvolgut soci,

Es convoca l'Assamblea General Ordinària de socis de l'Associació del Patí Català de Calafell a celebrar el proper dissabte 15 de gener de 2011 a la seu de l'associació (antigua Destil·leria de l'Hostal, a la Carretera del Sanatori nº 3, de Calafell Platja), a les 11:30 hores, i en segona convocatòria a les 12:00 hores al mateix lloc

, amb el següent Ordre del dia:

 

1.- Salutació del president.
2.- Liquidació de comptes de l'exercisi 2010.
3.- Pressupost per l'exercisi 2011.
4.- Informe de gestió.
5.- Nous membres de la Junta.
7.- Precs i Preguntes.

Calafell, desembre de 2010.

Josep Inglada Mañé              Jordi Rascado Rodas
PresidentSecretari