Títols nàutics

VelerS’obre la matrícula per l’obtenció dels següents títols nàutics:

 

PATRÓ DE NAVEGACIO BÀSICA

Atribucions: Governar embarcacions fins a 7,50 metres d’eslora i fins a 5 milles de la costa.
Les classes es celebraran a partir del 11 de gener, tots els dimarts de 19 a 21 hores o els dissabtes, de 18 a 20 hores
Els exàmens finals seran a Barcelona el dia 13 de febrer.
 
El preu es de 690 euros, que es paguen 345 al començar, 345 a principis de març.
 
PATRÓ D’ESBARJO (PER)
 
Atribucions: Governar embarcacions fins a 12 metres d’eslora i fins a12 milles de la costa.
Les classes es celebraran a partir del 11 de gener, tots els dimarts de 19 a 21 hores o els dissabtes, de 18 a 20 hores
Els exàmens finals seran a Barcelona el dia 18 o 19 de març.
 
El preu es de 860 euros, que es paguen 430 al començar, 430 a principis de març.

PATRÓ DE IOT

Atribucions: Governar embarcacions fins a 20 metres d’eslora i fins a 60 milles de la costa.
Les classes es celebraran a partir del 10 de gener, tots els dilluns i/o dijous (segons necessitat), de 19 a 21 hores
Els exàmens finals seran a Barcelona el dia 15 d’abril.
 
El preu es de 1.265 euros, que es paguen 342 al començar, 343 a finals de Març i 580 al maig-juny

 
Els que esteu interessats, truqueu al Francesc, al telèfon 647.751.865.