Concurs de narrativa amb la mar de protagonista

Cada any editen un llibre amb les millors 12 narracions presentades. I cadascuna d'elles les il·lustra un artista. Es concedeix un primer premi de 600 euros i un únic accèssit de 300 euros. Això sí, cal afinar molt el contingut i que aquest atrapi des de la primera línia, ja que les bases especifiquen clarament que tota narració ha de tenir un mínim i màxim de tres fulls DIN A4 mecanografiades a cos 12. I sempre la mar com especial protagonista.

La data límit per presentar els originals és el diumenge 22 d'abril de 2012. Lògicament les obres han de ser inèdites i han d'estar escrites en català o castellà.

Podeu consultar les bases aquí o a la web del Port d'Aiguadolç.