Els vogadors hivernen el seu llagut a la nostre seu

L'associació Vogadors de Calafell ha dipositat el seu llagut a la seu de la nostre associació durant l'hivern. Això els permetrà tenir-ho a cobert i poder-lo mantenir a les nostres drassanes.

La nostre idea és, des del principi, que l'associació, i en concret la seva seu, serveixi com a facilitador i dinamitzador de les entitats marítimes i culturals del nostre poble.