Fem les veles per la "Carlos Barral"

El propers dies, el taller de veles de l'Associació del Patí Català Calafell es posarà a treballar per a confeccionar la vela de l'embarcació Carlos Barral.

Es tracta d'una vela d'estiu, una mica més altiva que la normal d'hivern o la bastarda.

Com a material tenim una sèrie de veles de patins i d'altres embarcacions, que hem desfet i reciclat.

Per aquest projecte hem fet els càlculs i dibuixos pertinents seguint els coeficients que en Garcia Delgado explica en el seu llibre "Nuestra vela latina".

No reproduirem exactament la vela típica de les barques d'antuvi de Calafell, perquè aquestes no tenien un estil propi.

Les veles que s’usaven estaven tallades a Calafell, Torredembarra o Sitges, amb la qual cosa hi havia característiques singulars de diferents mestres velers.

Adjuntem el detall dels càlculs i dibuixos Càlculs que ha fet en Francesc Figuerola per la seva construcció.

Fem una crida a tothom que tingui veles velles i volgui donar-les per a dotar de veles a les barques de l'associació.