El permís de construcció

El juliol del 2021 Capitania dona el permís de construcció. Tenim permís per a començar!

Però el camí per arribar a aquest punt ha estat llarg.
Des de l'adjudicació a la drassana de Badalona, els esforços se centren a obtenir l'autorització de construcció per part de la Capitania de Barcelona. A través del nostre enginyer, José Luís Rodríguez Filgueria, es mantenen les primeres converses amb l'enginyer assignat per Capitania, Isaac R, per a enfocar un projecte atípic que Capitania no veu clar. Posa problemes per a mantenir les seves formes originals, que no s'adapten a la reglamentació actual. Després de diverses converses amb Isaac R, i l'ajut de l'Agustí Martí, degà de la Facultat de Nàutica, entendrà millor el projecte i serà acceptat. Això sí, amb unes modificacions imposades: petit augment de puntal i mànega, augment de secció de quilla, continuació de la caixa d'orsa fins coberta.
A partir d'aquí l'enginyer comença a treballar en el projecte que ha de presentar-los, consistent en un projecte constructiu bàsic: càlculs d'estructura i estabilitat.

En paral·lel nosaltres hem mantingut reunions amb l'enginyer, José Luís Rodríguez, per a ultimar aspectes com la forma de popa per encabir el motor, o la construcció de la caixa d'orsa.

Visita al MMB i escaneig de la maqueta de la Francisca
Visita al MMB el 23 de febrer 2021 per a estudiar la maqueta (a la dreta l'enginyer José Luís F i Vicente GD)
Adaptació de les formes del casc
Ajust de les formes del casc sobre l'original, realitzat per l'enginyer

Finalment, el 27 de juliol de 2021 obtenim el permís de Capitania per a començar la construcció de la Francisca!

Aquesta notícia era molt esperada per a tots, especialment per la drassana que ja havia començat a plantejar aspectes com la quaderna mestra o els motlles per a la quilla.

Quaderna mestre, juliol 2021
Primers treballs de la drassana: la quaderna mestra. Juliol 2021
Plantilla pel codast, juliol 2021
Plantilles del codast
Plantilla de la roda de proa, juliol 2021
Plantilla de la roda de proa.

Podeu veure totes les imatges al nostre Flickr


.