El permís de construcció

Adaptació de les formes del casc El juliol del 2021 Capitania dona el permís de construcció. Tenim permís per a començar!

Des de l'adjudicació als astillers de Badalona, el següent pas és obtenir l'autorització de la seva construcció per part de la Capitania de Barcelona. Per això l'enginyer comença a treballar en el projecte que ha presentar-los, consistent en un projecte constructiu bàsic: càlculs d'estructura i estabilitat.

Tenim les primeres reunions amb l'enginyer, on cal decidir aspectes importants com la forma de popa o la construcció de la caixa d'orsa. Durant aquest temps l'enginyer treballa amb les formes finals del barco, on ha d'ajustar l'eslora, adaptar lapopa pel motor, allissar el casc, etcètera.

Visita al MMB i escaneig de la maqueta de la Francisca Visita enginyer a Calafell, febrer 2021 Visita enginyer a Calafell, febrer 2021 Adaptació de les formes del casc

1- Visita al MMB el 23 de febrer 2021 per a estudiar la maqueta (a la dreta l'engineyer José Luís F i Vicente GD); 2 i 3- Visita i reunió a Calafell amb l'enginyer el 12 febrer 2021; 4- Ajust de les formes del casc sobre l'original, realitzat per l'enginyer

També es mantenen les primeres converses amb Capitania per a enfocar un projecte que intuïm complex: l'enginyer asignat, Isaac R, no veu clara la construcció d'aquesta barca amb les seves característiques tant poc comuns. En un principi posa problemes per a mantenir les seves formes originals, que no s'adapten a la reglamentació actual. Després de diverses converses i l'ajut de l'Agustí Martí, degà de la Facultat de Nàutica, entendrà millor el projecte i l'acceptarà.

Finalment el 27 de juliol de 2021 obtenim el permís de Capitania per a començar la construcció de la Francisca!

Aquesta notícia era molt esperada per a tots, especialment per l'astiller que ja havia començat a plantejar aspectes com la quaderna mestre o els motlles per a la quilla.

Quaderna mestre, juliol 2021 Plantilla pel codast, juliol 2021 Plantilla de la roda de proa, juliol 2021

Primers treballs de l'astiller: 1- Quaderna mestre; 2 i 3- Plantilles del codast i la roda de proa. Juliol 2021.