La coberta

Un cop acabada tota l'estructura cal definir tots els elements de la coberta (posició i dimensions dels diferents quarters i ubicacions dels pals i tots els elements de maniobra) per tal de deixar les obertures i els massissats necessaris, abans de posar els taulons que formaran la coberta. Després, travessant el trancanell, es col·locaran els barraganets per a muntar l'orla.

Després es folrarà el casc.

Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços (gigre, cabestants, punts maniobra)
Distribució de coberta: obertures (quarters i fogonadures) i reforços

Trencanell

El trencanell (o taula de claus) és la primera taula de la coberta i va clavada al voltant del buc, per la part superior de les quadernes i sobre la cinta i el dorment. És un tauló de 40 mm encolat i clavat amb claus galvanitzats de 130 mm, que formarà el perímetre de la coberta i fa d'unió de la coberta i els costats.
Donada la seva corbatura i longitud, el trencanell es construeix a partir de diferents taulons units.

El trencanell és més gruixut que la resta de taulons de coberta i sobresurt de la línia lateral del casc, actuant de reforç davant cops lateral. Tindrà unes canaletes centrals per ajudar a desaiguar la coberta.

En el trencanell fan els forats per a passar els barraganets, que aguanten l'orla.

Plantilles per a tallar els trencanells
Plantilles per a tallar les peces del trencanell
Posant els trencanells
Posant el trencanell
Vista de proa del trencanell
Vista de proa del trencanell.
Març de 2022
Més fotos del trencanell al nostre Flickr.

Obertures

Cal definir exactament la posició i dimensions dels quarters de proa (per l'àncora), el quarter del motor, el quarter de popa (pel patró), les enfogonadures del pal major i de mitjana, i les posicions del cabestrant de l'àncora, el (futur) gigre per a recollir l'art de pesca, les clavilles de maniobra... tot per a massissar correctament (amb taulons entre els baus) i que es puguin clavar després aquests elements sobre la coberta.

Per a posar els travessers dels quarters cal tallar quadernes i s'utilitzen unions de cola de milà.

Plantejant la distribució de coberta en la visita d'obra del 5 d'abril
Plantejant la distribució de coberta en la visita d'obra del 5 d'abril
Detall del banc i els quarters de popa
Detall dels quarters de popa (en primer terme, el banc d'arborar)
Planteig del quarter de popa, abans de tallar baos
Obertura del quarter de popa, amb unions de cola de milà entre travesses i baus. Maig de 2022
Vista general, platejant obertures de coberta i posant la primera taula central de coberta
Vista general, on es veuen les obertures de coberta plantejades
Planteig de coberta. Més fotos al nostre Flickr.

Coberta

El divendres 6 de maig de 2022 comencen amb el primer tauló central de la línia de cruixia i en tres dies ja han posat l'embó d'estribord (acaba en el trencanell), és a dir, ja han acabat la meitat de la coberta i en una setmana ja està posada tota la coberta. Els taulons de 40 mm es claven sobre els baus amb claus d'acer galvanitzat i després de calafatejar amb cordó impregnat de brea i sikaflex. Els cordons de sika es tallen un cop secs i finalment es polirà tota la coberta i se la protegirà amb pintura.

Entre els quarters de popa i del motor es col·locarà el claviller per a la maniobra de la vela, que anirà de babord a estribord.

Plantejant la primera taula de coberta, la central
Plantejant la primera taula de coberta, la central. 6 de maig de 2022
Imatge general amb la mitja coberta
Mitja coberta posada
Preparant la cola de milano de les dues peces que masisaran la proa per a suportar el cabestrant de cadena
Preparant la cola de milà de les dues peces que massissaran la part del cabestrant de cadena
Detall massissat
Massissat sota coberta
Detall dels taps de fusta per a protegir els claus
Taps de fusta per a protegir els claus
Calafatejant la coberta
Mitja calafatejant la coberta. 18 de maig de 2022
Detall de coberta, amb el clau  que es clava en els baus i els taps de fusta per a protegir-los
Detall de coberta, amb el clau galvanitzat utilitzat
Detall del calafatejat en sika de la coberta
Detall del calafatejat de la coberta. Es veu el cordó impregnat amb brea i la sika posterior
Més fotos posant la coberta al nostre Flickr.

Orla

Mantenim la forma de la Francisca original a partir del model i les fotos, amb el bordó longitudinal, la taula d'embornals i el característic escollat de proa.

Esquema orla
Esquema de l'orla
Esquema orla
Esquema orla

A mitjans de maig es prepararen totes les obertures sobre el trencanell (o taula de claus) per on passaran els barraganets, que entraran 30 cm sota coberta i aguantaran l'orla de 50 cm d'alçada. Es fa el motlle de cadascun dels barraganets que es tallaran al taller i es col·loquen per a després posar els taulons de 10 cm d'alçada que formaran l'orla, de 50 cm d'alçada.

Planteig de l'orla, amb l'alçada i inclinació de cada barraganet
Planteig dels barraganets, amb l'alçada i inclinació de cadascun. 18 de maig de 2022
Preparant la plantilla per a cada barraganet
Preparant la plantilla per a cada barraganet
Detall encaix dels barraganets per sota coberta
Detall encaix dels barraganets per sota coberta

Un cop clavats els barraganets, es col·loca la taula superior de l'orla, per l'exterior i l'interior, sobre la que es recolzarà la soleta (o tapeta o regala).

L'última taula a col·locar serà la taula d'embornals, amb forats per desaiguar la coberta i més esteta per si, en cas de necessitat, cal trencar aquesta taula.

Vista de l'orla de babor, abans de posar el tàlem de popa
Vista des de popa, amb l'orla posada a babord
Vista aèria
Vista aèria. 7 de juny
Detall de les maneguetes presentades, abans d'empernar
Cara interior de l'orla

La popa

La part final de popa de l'orla és complexa a causa de la gran corbatura de les peces, petites, que la formen. Especialment de l'última quaderna fins el codast.

Plantejant tàlem de popa respecte codast
Plantejant tota la part de popa. 7 juny 2022
Finalitzant l'últim tram de l'orla fins a popa, la seuera
Finalitzant l'últim tram de l'orla fins a popa
Plantejant el tàlem
L'orla, finalitzada
Finalitzant l'últim tram de l'orla fins a popa, la seuera
S'aprecia la corbatura des de l'última quaderna
Més fotos de la construcció de l'orla al nostre Flickr.

Tàlem de popa

Hem conservat el tàlem, la taula transversal recte de popa, i la seuera posterior fins al codast, espai on es guardava el seu amb què s'impregnaven els pals per a varar a la sorra. Es reforça amb corbató lateral, que incorpora el forat per la cameta.

Plantejant el tàlem
Plantejant el tàlem
Detall del tàlem de popa
Detall del tàlem de popa i el corbató lateral, amb el forat de la cameta
Detall del tàlem de popa
Detall del tàlem i l'espai posterior de la seuera

Claviller

La taula del claviller va just davant del quarter del patró, de babord a estribord. Es fa a partir de dos taulons de pi encolats, empernats a la coberta i reforçat amb 2 corbatons laterals. Es fan forats per les clavilles de 20 mm de diàmetre.

Detall del tàlem de popa i planteig del claviller
Planteig del claviller, amb el tàlem acabat de col·locar
Detall del claviller on es veuen les dues peces que el formen
Detall del claviller on es veuen les dues peces que el formen
Detall del corvató lateral de reforç del claviller
Detall del corvató lateral de reforç del claviller

Escollat de proa

L'escollat de proa, el rebaixament que té l’orla a banda i banda en la proa, és una forma d'aquestes barques i li dona una silueta particular. Caldrà massissar-lo per la puntera de l'àncora i el pas del botaló.

Vista de proa, amb el característic escollat de proa
Vista de proa. Juny 2022
Col·locant l'escollat de proa
Col·locant l'escollat de babord
Detall de l'acabat de l'escollar de proa
Detall del massissat de l'escollat de i el corbató de proa

.