El folrat del casc

Al juliol, un cop acabada l'orla, comença el folrat del casc. Primer es posen els taulons superiors, just per sota de la cinta, dels dos costats de la barca. Després es tombarà la barca de costat i s'acabarà el folre començant des d'abaix.

Els taulons, que ja fa temps que es troben al taller, son de pi tractat amb sals hidrosolubles en autoclau amb un gruix de 35mm (una mica més estret que la cinta, de 40mm). Els claus, que es clavaran a les quadernes, son de 80mm d'acer galvanitzat en calent.

Diferents moments de la col·locació del folre. Més fotos al nostre Flickr.

Abans de començar el folrat cal posar una última quaderna a popa per a salvar la forta corvatura del casc en aquesta zona.

La col·locació dels taulons és tot un art:

Primer cal fisquejar el tauló, que vol dir tallar el tauló seguint la covatura del tauló superior, ja col·locat i contra el que encaixarà. Per això cal confeccionar una plantilla utilitzant un llistó fi i flexible que es col·loca en l'espai del tauló i sobre el que es prenen mides fixes a cada quaderna amb un compàs. Mentre es fa s'aprofita i es perfila el canto de la quaderna sobre el que s'apoiarà el tauló. Utilitzant una esquadra també es pren mida de l'escantillat del tauló superior col·locat cada certa distància, normalment a cada quaderna. Un cop feta la plantilla es dibuixa sobre el tauló, que es talla amb serra i s'ajusta l'escantillat del canto amb la caladora. Finalment el tauló s'ocava, és a dir, es rebaixa una mica per la part central de la cara i interior per tal que recolzi bé sobre la superfície de la quaderna i no s'esquerdi.

Diferents moments de la col·locació del folre. Més fotos al nostre Flickr.

Podeu veure el procés de fisqueig en aquest video<./p>

Un cop acabat en el taller, i si el tauló ha de tenir molta corvatura, aquest es posa dintre de la caldera instal·lada al costat del barco que impregna de vapor calent la fusta. La calor permet doblegar la fusta i la humitat evita que es trenqui. Això fa possible treballar el tauló i donar-li la corvatura necessària.

Un cop escalfat i humit el tauló, es comença a col·locar des de proa o popa, el primer tram amb més corvatura. Primer s'inserta la punta del tauló dins l'alefrís, una petita canal realitzada sobre el codast o la roda. Poc a poc es va donat la corvatura del casc forçant-la amb sergents, i ajustant-la al tauló superior amb altres sergents. Cada tauló es col·loca de proa-popa cap el mig. Per cobrir una eslora del barco calen tres taulons, l'encaix dels quals cal anar alternant amb la resta de files de taulons. Un cop presentat el tauló amb els sergents es el forat pel clau amb taladre (primer es barrena l'avellanat pel tampí de fusta i després el forat amb broca fina). Es clava amb un parell de claus sobre cada quaderna, enfonsant-los un centímetre per tal de posar-li posteriorment el tap de fusta, encolat amb resina d'epoxi, que protegirà el cargol de l'aigua.

Podeu veure més videos del procés en aquest post de facebook

El 15 de juliol s'acaba de col·locar el folre superior dels costats de babor i estribor. Posteriorment es calafateja amb cordó impregnat amb brea i es sella amb sika. Els caps dels claus galvanitzats es protegeixen amb taps de fusta fixats amb cola d'epoxi, aprofitant els avellanats que es van fer en el moment de clavar-los. Tots els taulons es pinten amb imprimació d'epoxi.

Ara hi ha una parada fins el 5 de setembre per què cal treballar en el manteniment anual programat del Santa Eulàlia, que dura un mes, i després es realitza un breu parèntesi estiuenc.

A la tornada es tomba el casc sobre el seu costat de babor (amb ajuda del traveller del port) per a finalitzar el folrat del casc per la part inferior. Primer es fa l'alefrís al llarg de tota la quilla per a encaixar el tauló inferior o paraia. També s'aprofita per a fer els llibis o forats a les quadernes que serveixen per comunicar l'espai entre quadernes i que l'aigua del fons circuli i poder buidar l'aigua de la sentina.

A continuació es comencen a posar els taulons de 35mm de baix a dalt. La paraia, el primer tauló inferior tocant a la quilla, es col·loca el 9 de setembre; l'última, l'ambó embón (última traca del casc, la més petita i centrada enmig), del costat de babor es col·loca el 14 de setembre.

S'acaba el costat de babor pulint totes les traques del folre (amb el raspall elèctric) i finalment es calafateja (amb cordó impregnat amb brea i estopa) i es segella amb cordó de sika.

Després de secar i tallar la goma de la sika es pinta, tant obra viva com morta, amb imprimació d'epoxi de doble component (s'utilitza Interprotect, del fabricant International) donant-li la tonalitat grisa característica.

En acabar es tomba (amb ajuda del traveller) el 26 de setembre per a folrar el costat d'estribor, repetint el procés. S'acaba l'embó d'estribor el 5 d'octubre, però es deixa preparat per a la seva col·locació definitiva per part de l'alcalde de Calafell el dia 14 d'octubre de 2022. Després es calafatejarà i pintarà amb imprimació.

{flickr video=52364245158}

Calafatejar

Un cop posades les traques cal estopar i calafatejar el casc.

Per estopar s'utilitza cordó impregnat amb brea (excepte punts concrets més amples com la quilla, roda i codast, on primer es posa cordó i després estopa) per a posar entre totes les juntes dels diferents taulons del casc (i la coberta) utilitzant unes eines especials anomenades paleta de calafatear. N'hi ha de molts tipus (gruix i forma) depenent de la zona a estopar.

Un cop estopades, les juntes es segellen amb sikaflex.

Cap de mort</>

El cap de mort es prepara el 10 d'octubre. És molt ampla, pel gruix de la quilla, i rebaixa la roda uns 10 cm.

Pont de l'hèlix</>

Cal fer el pont de l'hèlix tallant el codast, tenint en compte que l'hèlix fa 50cm i cal deixar un espai de 5cm adalt i abaix. El dia 6 es planteja com es tallarà el peu de la roda a partir de la posició de l'hèlix i els ferratges del timó.

El forat de la botzina és de 53mm

Plantejant i executant el va o pont de l'hèlix. Més fotos al nostre Flickr.

Timó

El 29 de setembre es fabrica una plantilla a escala real de la pala de timó i es prova en el barco. Això permet ajustar la seva forma i la posició dels ferratges.

El 10 d'octubre es construeix a partir 5 taulons de 20cm d'amplada i 7cm de gruix units amb cola d'epoxi, amb unes dimensions finals de 3 metres de llarg per 86 d'amplada màxima.

Plantilla de l'hèlix. Més fotos al nostre Flickr.

Escúes

El 5 d'octubre es planteja l'escúa d'estribor, un tauló de 5,4 metres de llarg, gruix 7,5cm i altura 2cm menys que la quilla.

Escúa de babor. Més fotos al nostre Flickr.