La posada de quilla

Comencem el mes d'octubre amb la posada de la columna vertebral de la barca, formada per la quilla i les rodes de proa i popa. Tot el muntatge es realitza a la zona de varada, a l'exterior del taller, a partir de les peces tallades prèviament en el taller a partir de grans taulons d'iroco i unides amb  "rayo de Júpiter" (totes les unions tenen unes clavilles de fusta per a tallar les possibles infiltracions d'aigua) encolades amb epoxi i reforçades amb perns d'acer inoxidabe. La quilla es mostra majestuosa, amb els seu 11,94 metres d'eslora i 15 cm d'amplada per 24 d'alçada. Impressionant!

Muntatge de la quilla Detall de la roda de proa, amb la contraroda Detall de la unió del gaó de proa

Imatge de la quilla al varador; gaó i roda de proa, amb contraroda; unió "rayo de Júpiter" (veure video unió)

Esquema de les peces que conformen la roda de proa i de popa i el seu encaix amb la quilla.

Fent el forat per l'orsa a la quilla, i les quadernes preparades per a posar-les a partir del dia 25.

En dos dies col·loquen totes les 26 quadernes (prèviament les havien tallat i muntat), excepte les dues de popa, una de proa i la central. Cal acabar de plantejar la popa (amb l'hèlix) i la caixa d'orsa. Un dies més tard, un cop decidit a principis de novembre, han acabat de posar les dues últimes quadernes. Totes les quadernes van pintades amb mini per a protecció (excepte la cara on es muntarà el folre del casc, que encara cal ajustar i tallar).

Manquen 2 quadernes de popa, una de proa i la central.
Més fotos al nostre canal de Flickr

Totes les quadernes

Les quadernes son dobles (excepte les de proa i popa, que son massisses), de fusta de roure i 60x100mm cadascuna, i estan formades per un segment central anomenat medís i dos laterals anomenades estameneras. Es mantenen unes obertures anomenades graneres perquè corri l'aigua lliurement pel fons del casc. Les quadernes s'encaixen i empernen sobre la quilla, començant per la central o mestra, posteriorment s'alterna la col·lació d'una cap a proa i una altra cap a popa. Més endavant, en el moment de col·locar la coberta, s'emperneran els escalamots.

Esquema amb les parts de la quaderna mestre.

El conjunt de quadernes es subjecten amb uns travessers, una mena de taules de folre, de manera provisional, que permet anivellar i comprovar la seva correcta posició. També s'acaba de donar l'escarp (o corbatura) necessari a les quadernes en direcció a les rodes per al millor suport en la posterior col·locació de les taules del folre. Més tard l'estructura quedrà lligada amb les diferents peces com cinta, palmejars...

A mitjans de novembre han fabricat i posat la paramola (una peça cabdal ja que és la base del pal major) i la contraquilla. Posteriorment, el 2 de desembre, ampliaran la paramola per a abarqui tota la caixa d'orsa.

També han col·locat les serretes, reforços longitudinals de les quadernes.

Paramola i Sobrequilla

Serretes o Palmejars

Contraroda

L'1 de desembre tallen i donen forma a la contraroda, una gran peça que cal ajustar sobre la quilla a la forma de les quadernes.

A aquesta peça es superposarà una altra peça que tindrà un forat, el rumb, que servirà per tirar de la barca quan s'hagi de treure a la sorra.

Construcció i col·locació de la contraroda, 1 de desembre. Més fotos al nostre Flickr.