Pal i antena major

L'arbre tindrà 11,10 metres de longitud i un diàmetre a la fogonadura de 30 cm. L'antena tindrà una longitud de 17,700 metres. Partim del disseny d'en Vicente, com sempre.

Disseny del plànol vèlic
Disseny del plànol vèlic, de Vicente García-Delgado

Pal

El 13 de novembre de 2022 arriben els taulons de pi roig, de 7,5 metres, pel pal i antena major, a Badalona. A partir del seu disseny, en Vicente es reuneix i comenta amb els Morales tots els detalls. Es calculen les diferents seccions del pal per a poder començar laminant els taulons per arribar a la secció en cada tram. Es deixa un espai interior per a la canalització dels cables de llum i antena que posarem a dalt del pal.

Des de la base del pal fins a la fogonadura la secció serà octogonal i caldrà regruixar-ho, ja que és on rep més esforços. A partir de la fogonadura el pal serà rodó. Per arrodonir-ho primer es passa de quadrat a octogonal i, a partir d'aquí amb raspall, a secció rodona. A partir de la plantilla que s'ha fet del calcés, s'acaba la part superior del pal.

Explicant el disseny del pal major
Vicente comentant el disseny amb els mestres
Fustes del pal i antena major. Pi roig
Al novembre rebem els taulons pel pal major
Construcció pal major. Preparant per a començar a treballar l'octògon. Es veu l'entrada del tub pel cablejat
El gruix del pal, obtingut laminant els taulons
Plantejant pal major
Preparant la plantilla del calcés

El 21 de desembre s'ha acabat el pal i es dona la primera capa de fungicida Xylamon fondo. A partir d'aquí traslladem el pal al costat del barco, a la varada seca, per acabar-lo. Primer donem una ma d'oli de teca diluit amb aiguarràs (50 i 30%) i gotes de betum (per enfosquir) i, finalment, apliquem lasur Sikkens Cetol Novatech FP de color roure clar. El calcés el pintem de blanc. Coloquem la roldana de delrin de 220 mm per a passar el cab de l'amant de 28 mm.

Construcció pal major. Rebaixant per a conseguir l'octògon, i després la forma rodona
Començant a arrodonir
Detall del calcés. S'aprecia la canalització pels cables elèctrics i comunicacions
El calcés. Es veu el forat per a la canalització de cables
Vista del pal major.
Regruix del pal a l'alçada de la fogonadura fins a la metxa

Cal ajustar perfectament la secció octogonal del pal amb el forat de la fogonadura del casc. Això haurà d'encaixar perfectament en el moment de punxar el pal. Per això es fa una plantilla de la part inferior del pal. El febrer col·loquem el cèrcol en acer inoxidable de la base del pal, una peça de seguretat que ha d'evitar que s'obri el pal per la seva base.

Vista de la secció de la fogonadura. Es veu la moneda a la bas del pal
Vista de la secció de la fogonadura. Es la canalització de cables
Un cop finalitzades les tasques de taller, el pal es trasllada al costat del barco
El pal, a manca dels detalls

Al març posem cablejat i connectem llums de topall i antena de ràdio vhf. Posem moneda a la base del pal.

Punxada

L'11 de maig anem a Badalona amb el remolc gran dels patinaires amb tota la maniobra del pal major (i l'orsa) preparada per a muntar-la: la maniobra d'hissat de la major, amb els 16 metres d'amant de 28 mm passat pel calcés i els 73 metres de drissa de 20 mm passada per la guinda i guindaressa i la resta de maniobra que va encapilada a l'espigó superior del calcés i amb l'ordre adient per tal que treballin correectament: els 40 metres d'estrellera amb dos bossells dobles; els 39 metres de l'estai de l'orsa amb 2 ternals; els 25 metres i dos bossells simples de cadascuna de les dues burdes de bavor i estribord; els 22 metrers de senal amb bossell simple; els 30 metres d'amantina amb doble bossell; i els 23 metres per la drissa del floc amb bossell simple.

Ordre dels aparell de corona del pal major
Ordre dels aparells de corona del pal major
Maniobra muntada de l'espiga del pal major
Els aparells en l'espigó, un cop acabats
Fent gasses
Jordi acabant l'endollonadura del bossell del floc
Acabant les gasses dels bossells de maniobra delra pal major, abans de punxar el pal
Guillermo i Ton acabant la gassa d'una burda
Tot a put per punxar el pal
Tot a punt per a punxar el pal l'endemà

Ho hem de tenir tot preparat perquè l'endemà, el 12 de maig de 2023, punxem el pal major. A les 9 del matí estem preparats al port i perquè la grua d'en Joan Rangel faci la feina.
Primer col·loca l'orsa, que ens dona problemes perquè no acaba de baixar, toca amb la part d'encaix de la caixa (que es va fer nova!) amb la quilla. Hem de treure una part lateral de l'orsa amb un disc de tall. Amb nervis, però ho resolem.

Hissant l'orsa per a col·locar-la, abans que el pal
En Joan controlant l'hissat de l'orsa
Posant l'orsa
En Ton acompanyant a l'orsa
Treiem l'orsa per que no encaixa en la part final
Plantejant què impediex baixar l'orsa
Hem de tallar la part inferior de l'orsa
En Guillermo ajustant l'orsa a la caixa

Després agafa el pal de manera que quan l'aixequi quedi amb l'angle de la fogonadura. Tot un professional! El pal encaixa a la primera en la fogonadura, llisca perfectament (malgrat tenir el cèrcol!) sobre la guia sota coberta que porta la base al tinter de la sobrequilla.

Aixecant el pal per a col·locar-lo
Ordre dels aparell de corona del pal major
Passant l'enfogonadura
El moment crític de passat per la fogonadura
Ja està col·locat el pal!
IUn cop col·locat el pal, endrecem la maniobra
Vista amb el pal punxat
Vista amb el pal punxat

A les 12 hores ja està tot enllestit! Tot muntat i encaixat! Això permet que el 13 de maig vingui el Sant Pau i posem la seva antena i vela per fer proves Capitania.

Antena

Les mides de l'antena son espectaculars: un total d’antena de 17,700 metres, composada pel car de 7,080 mm de llarg (i secció 120 a 90 mm) i la pena de 14,760 mm llarg (i secció 120 a 80 mm).

Inicialment, es volia fer de fusta massissa d’avet de primera qualitat, però no es troba prou fusta i finalment es farà amb pi d’oregó laminat. El maig de 2023 rebem els taulons de fusta de pi d’oregó a Badalona. Es comença rebaixant els taulons a seccions rectangulars, després empalmant taulons per arribar a la longitud total del car i, sobretot, de la pena. Un cop tenim els taulons de les longituds necessàries, laminem per arribar a les seccions de l’antena.

La drassana reb uns taulons de la secció adequada però no arriba ala longitud. Cal encarregar nous taulons, que farem llaminats
Rebem els taulons de l'antena
Calculades les seccions de cada tram d'antena
Plantilles de les diferents seccions
Preparant per empalmar els taulons -los i tenir la longitud requerida de car i pena
Alberto prepara les unions per laminar els taulons
Detall de la unió d'empalme
Detall de la unió d'empalmat

El 23 de maig ja està acabada i donem una cap de fungicida Xylazel i seguidament dues capes d’oli de taca, amb unes gotes de betum de Judea, per enfosquir.

Llaminant els taulons, ja amb la longitud adequada,  per arribar a cada secció
Encolant els taulons per a laminar
Llaminant els taulons per arribar a cada secció
Laminant
El car i la pena, amb el llaminat que li dona secció i robustesa
S'aprecia el laminat
Car i pena preparats
Car i pena, acabats

El 29 de maig muntem antena. Primer cal calcular el punt de creu, ajustant la superposició de car i pena, i ubicar les enginyes, que farem amb cab de 10 mm. L'endemà, el 30 de maig, muntarem la vela del Sant Pau a la nostra antena per tal de fer la prova de mar l’endemà... que finalment es va anul·lar!

A punt per fer les enginyes de l'entena de la major
Mesurant el punt de creu i ubiquem les enginyes
Fent les enginyes de l'entena de la major
Fent les enginyes
Embarcant l'entena de la major
Embarcant l'antena de la major

Això ens farà endarrerir molt… tornem la vela al Sant Pau (la portem a Calafell) i esperem a tenir les nostres veles. Ens farà endarrerir molt. Pintem la tercera capa d’oli. Més tard, ja a Calafell, donarem una capa de fons Xylamon i dues de protector Xyladecor incolor.

Podeu veure totes les imatges al nostre Flickr


.